Referenca

Rotondoja maqedonase e dashurisë (Letnikovec)

sitename

2011

Viti i performancës: 2011

Lokacion:Sheshi “Makedonija”, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Beton”- Shkup

Nënkontratues : “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Përshkrim i shkurtër : Prodhim i elementeve dekorative prej mermeri natyral (shtylla, kapitele, kurorë) dhe shtirimi me pllaka të shkallëve.

Galeria

Kisha “ Uspenie na Presveta Bogorodica”

sitename

2007

Viti i performancës: 2007

Lokacion:Komuna Qendër, Shkup

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i dyerve origjinale (portat mbretërore) dhe portalet hyrëse prej mermeri.

Galeria

Agjensia për Komunikacione Elekronike

sitename

2013

Viti i performancës: 2013

Lokacion: Kei i lumit “Vardar” , Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Granit- Shkup”

Nënkontratues : “Bauer BG”- Shkup / “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i zgjidhjes për fasada, kombinim i pllakave të fasadave prej graniti artificial me elemente dekorative prej poliuretani të presuar fort me dendësi prej 180-220 kg/m3.

Galeria

Qeveria e Republikës së Maqedonisë

sitename

2014

Viti i performancës: 2014

Lokacion: Komuna Qendër, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Bauer BG”- Shkup

Nënkontratues : “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Përpunim i zgjidhjes së fasadave, kombinim i pllakave të fasadave prej mermeri të bardhë natyral, pllaka izoluese magnum dhe elemente dekorative prej poliuretan fortë të presuar me dendësi 250-350 kg/m3.

Galeria

JP Ujësjellës dhe kanalizim Shkup

sitename

2015

Viti i performancës: 2015

Lokacion: Komuna Qendër, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Alding Inzhenering”- Shkup

Nënkontratues : “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i zgjidhjes komplete të fasadës, kombinim i pllakave të fasadave prej mermeri të bardhë natyral, pllaka izoluese magnum dhe elemente dekorative prej poliuretan fortë të presuar me dendësi 180-250kg/m3.

Galeria

Sheshi “Filip Vtori”

sitename

2012

Viti i performancës: 2012

Lokacion: Sheshi tek shtëpia e departamentit “Most”

Kontraktuesi kryesor: “Beton- Shkup”

Nënkontratues : “Krin Proizvodstvo”- Prilep/”Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i relieveve me gur për shatërvanet “Filip Vtori” dhe “Olimpija”.

Galeria

Shesh në Autokomanda

sitename

2010

Viti i performancës: 2010

Lokacion: Komuna Gazi Baba, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Beton - Shkup”

Nënkontratues : “Krin Proizvodstvo”- Prilep/”Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i relievit në mermer të bardhë për piedestal të monumentit dhe shatërvanit.

Galeria

Hyrje për garazh të nëntokshëm tek Gjykata Kushtetuese dhe Muzeu arkeologjik i Republikës së Maqedonisë

sitename

2014

Viti i performancës: 2014

Lokacion: Komuna Qendër, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Beton Shtip”- Shtip

Nënkontratues : “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Prodhim i kornizave me modilione dhe pilastera dekorative, shtyllave dhe kapiteleve prej poliuteran të presuar fort me peshë prej 160-220 kg/m3.

Galeria

Pallati Aleksandar Makedonski (Muzeu arkeologjik i Maqedonisë)

sitename

2011

Viti i performancës: 2011

Локација Kei i lumit “Vardar”, Shkup

Kontraktuesi kryesor: “Granit- Shkup”

Nënkontratues : “Krin Kg”- Prilep / “Mateo Dizajn”

Përshkrim i shkurtër: Përpunim i elementeve të mermerit për pjesë të shtyllave të objektit.

Galeria

Mure qytetesh, Skopje

sitename

2015

Viti i ndërtimit: 2015

Vendndodhja: Komuna Qendër, rr. Nikola Vapcsarov nr. 8
rr. Nikola Vapcsarov nr. 10
rr. Makedonija nr.1

Kontraktori kryesor: Bauer BG / Alding Inxhinering

Nënkontraktor për elemente dekorative: Matteo Dizajn LLC

Përshkrim i shkurtër:  Krijimi i zgjedhjes ideore me një kombinim prej poliuretani të presuar rëndë me një dendësi prej 160-350 kg / m3 dhe magnum pllakat izoluese.

Galeria

Shtëpia e Qytetit

sitename

2015

Viti i ndërtimit: 2015

Vendi: Keji i Vardarit

Kontraktori kryesor: “Beton AD”- Shkup

Nënkontraktor për elemente dekorative: “Mateo Dizajn”, Shkup

Përshkrim i shkurtër:  Prodhim i zgjidhjes të fasadës në kombinim me pllaka izoluese magnum dhe elemente dekorative prej poliuretan fortë të presuar me dendësi 200-220 kg / m3.

Galeria
mateo logo
MK EN AL
mateo facebook mateo twitter mateo linkedin mateo instagram