Референци

Македонска ротонда на љубовта (Летниковец)

sitename

2011

Година на изведба: 2011

Локација: Плоштад “Македонија”, Скопје

Главен изведувач: “Бетон АД”- Скопје

Подизведувач: “Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на декоративни елементи од природен мермер (столбови, капители, венец) и поплочување на скалила.

Галерија

Црква “Успение на Пресвета Богородица”

sitename

2007

Година на изведба: 2007

Локација:Општина Центар, Скопје

Краток опис:Изработка на олтарните врати (царски двери) и влезните мермерни портали.

Галерија

Агенција за Eлектронски Kомуникации

sitename

2013

Година на изведба: 2013

Локација: Кеј на реката “Вардар” , Скопје

Главен изведувач: “Гранит АД" - Скопје

Подизведувач: “Бауер БГ” - Скопје/”Матео Дизајн”- Скопје

Краток опис: Изработка на фасадното решение, комбинација на фасадни плочки од вештачки гранит со декоративни елементи од тврдо пресуван полиуретан со густина од 180-220 кг/м3.

Галерија

Влада на Република Македонија

sitename

2014

Година на изведба: 2014

Локација: Општина Центар, Скопје

Главен изведувач: “Бауер БГ”- Скопје

Подизведувач: “Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на фасадното решение, комбинација на мермерни фасадни плочи од природен бел мермер, изолациски магнум плочи и декоративни елементи од тврдо пресуван полиуретан со густина од 250-350 кг/м3.

Галерија

ЈП Водовод и канализација, Скопје

sitename

2015

Година на изведба: 2015

Локација: Општина Центар, Скопје

Главен изведувач: “Алдинг Инженеринг”- Скопје

Подизведувач: “Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на комплетно фасадно решение, комбинација на мермерни фасадни плочи од природен бел мермер, изолациски магнум плочи и декоративни елементи од тврдо пресуван полиуретан со густина од 180-250кг/м3.

Галерија

Плоштад “Филип Втори”

sitename

2012

Година на изведба: 2012

Локација: Плоштад кај Стоковна куќа “Мост”

Главен изведувач: “Бетон АД" - Скопје

Подизведувач: “Крин Производство”- Прилеп/”Матео Дизајн”

Краток опис: Обработка на релјефи во камен за фонтаните “Филип Втори” и “Олимпија”.

Галерија

Плоштад во Автокоманда

sitename

2010

Година на изведба: 2010

Локација: Општина Гази Баба, Скопје

Главен изведувач: “Бетон АД" - Скопје

Подизведувач: “Крин Производство”- Прилеп/“Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на релјеф во бел мермер за постамент на споменик и фонтана.

Галерија

Влез за подземни гаража кај Уставен Суд и Археолошки музеј на Република Македонија

sitename

2014

Година на изведба: 2014

Локација: Општина Центар, Скопје

Главен изведувач: “Бетон Штип”- Штип

Подизведувач: “Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на венец со декоративни модилиони и пиластри, столбови и капители од тврдо пресуван полиуретан со техника oд 160-220кг/м3.

Галерија

Палата Александар Македонски (Археолошки музеј на Македонија)

sitename

2011

Година на изведба: 2011

Локација Кејот на реката “Вардар”, Скопје

Главен изведувач: “Гранит АД" - Скопје

Подизведувач: “Крин КГ”- Прилеп/ “Матео Дизајн”

Краток опис: Изработка на елементи од мермер за дел од столбовите на објектот.

Галерија

Градски фасади

sitename

2015

Година на изведба: 2012/2015

Локација:Општина Центар, Скопје Плоштад “Македонија” (Пелистер)
Ул. Никола Вапцаров бр. 8, Скопје
Ул. Македонија бр.1
Ул.Никола Вапцаров бр. 10, Скопје

Главен изведувач:”Бауер БГ"- Скопје/ “Алдинг Инженеринг" - Скопје

Подизведувач за декоративни елементи: “Матео Дизајн”

Краток опис:Изработка на алуминиумски калапи и лиење на декоративни елементи од смеса лесен бетон и травертинска ризла/ Изработка на фасадно решение со комбинација од тврдо пресуван полиуретан густина од 160-350 кг/м3 и изолациски магнум плочи.

Галерија

Градска куќа

sitename

2015

Година на изведба: 2015

Локација:Кеј на Вардар

Главен изведувач:“Бетон АД”, Скопје

Подизведувач за декоративни елементи: “Матео Дизајн”, Скопје

Краток опис:Изведба на фасадно решение во комбинација на изолациски Магнум плочи и декоративни елементи од полиуретан со густина од 200-220 кг/м3.

Галерија
mateo logo
MK EN AL
mateo facebook mateo twitter mateo linkedin mateo instagram